• Lilsa
  • Lilsa Nano Teknolojileri
12
1

Nano Nedir ?      


‘’NANOS’’ Yunanca’ da “CÜCE” demektir.
Bir nanometre1milimetrenin 1 milyonda biridir.
Bir Nanometre 10 tane Su atomunun arka arkaya sıralanışıdır. En küçük bakteriden bile yüzlerce kat daha küçük bir ölçüye sahiptir. Nano dünyası 100 nanometrelik bir büyüklükte başlar. Tek başına bir atom yaklaşık olarak bir nanometrenin onda biri büyüklüktedir.
Sadece birkaç nanometre büyüklüğünde olan parçacıklar nano partikülü (zerresi) olarak adlandırılır.

2

Nano Teknoloji Nedir ?

Nano teknoloji, maddeyle Atomlar düzeyinde çalışmak demektir. Nano teknoloji, yeni yapılar veya sistemler oluşturma, bu sistemlerin tarif edilmesi, ele alınılışı ve analiz edilmesi gibi konuları kapsamaktadır.
Nano teknoloji 1980’li yıllarda geliştirilmiştir.
Nano teknoloji ile ilgili teori ilk olarak Amerikalı fizikçi Richard Feynman tarafından ortaya atılmıştır. Feynman dünya edebiyatının tamamının bir toz zerresi büyüklüğünde üç boyutlu bir madde parçasına kaydedilebileceği tezini öne sürdü.

3

Lilsa Nasıl Korur ?

Bir maddenin yüzeyi ne kadar düz ve pürüzsüz görünürse görünsün, mikroskop ile bakıldığında üzerinde girintiler olduğu görülecektir.  Yağ ve kir gözeneklere dolar. Zamanla yüzeyde bir tabaka oluşturur. Malzemenin dokusuna tamamen nüfuz eder ve görünümünü bozar. Temizliği yapılsa da kirli ve mat bir görüntü ortaya çıkar. Üstelik yabancı
maddeler dokuya işlediği için kimyasal reaksiyon beklenebilir. Dolayısı ile malzemede deformasyonlar oluşur.

Hakkımızda

 

Merkezi Antalya’da bulunan Lilsa T.T.T, yenilenen bir aile şirketidir. Lilsa T.T.T. 2006 yılından beri materyallerin değerini bozmadan
koruyan nano teknoloji ile uğraşan şirketlerden sayılmaktadır. Ürünümüzün özellikleri Lilsa T.T.T.’yı diğer şirketlerden tamamıyla ayırmaktadır.
Kullanılan ham madde SiO2, yani çevre dostu sıvı camdır. Lilsa hemen hemen bütün uygulanılan yüzeylerde maddeye zarar vermeden en iyi korumayı sağlar. Bu uygulama, farklı yaşam alanlarında olumlu gelişmeler sağlamaktadır. Bütün Lilsa ürünleri nano teknolojik buluşların en yeni bilimsel bilgilerini dayanak almaktadır.  Ürünler, ar-ge laboratuvarları tarafından incelenmiş ve sertifikalandırılmıştır. Lilsa T.T.T. ürünleri üretime başladığı 2006 yılından beri, firmanın kendi isteği üzerine, ulusal ve uluslararası bağımsız laboratuvarlar tarafından geliştirilmekte ve denetlenmektedir.

Lilsanın Sağladığı Avantajlar

Doğal ve doğal olmayan kirlerden korumak için kullanılan NANO-Üst yüzey teknolojisinin ana amacı doğal olan yapıyı korumaktır.  İnsan veya hayvana zarar verebilecek herhangi zararlı madde veya başka katkılar kullanılmaz. Üretim aşamasında veya hazır üründe perfüorid tensid kullanılması ve bulunması kesinlikle yasaktır.  Doğal görünümü bozmaz.. Katışık besin maddesidir (silisyumdioksit). Ph değeri 2-12 arasındadır.
Yağ ve kir, Lilsa (SiO2) uygulanmış yüzeyin üzerinde kalır ve alt tabakalara inmez. Yağ ve kir yüzeye tutunamadığı için temizlik işlemi son derece basit bir hale gelir ve temizlik maliyeti düşer. %50’ ye kadar ekonomik ve zaman (personel) tasarrufu. İşletme giderlerinde tasarruf sağlar. Kimyevi (zararlı) temizlik malzemelerine son verir.  Temizlik sıklığını aza indirgemesinden dolayı uygulanan yüzeylerin uzun süreli kalıcı olması.

İndirilebilir Dosyalar